2022 Expanded Production Plan Of Braided Sheath

Aug 15 , 2022

In Sep 2022, Our 5 new production line of braided sheathing will put into operation. 

the monthly output would be more than 20 million meteres.And we will get more next year
Nhấn vào đây để lại tin nhắn

để lại lời nhắn
Nếu Bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi và muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng để lại tin nhắn tại đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi có thể

Trang Chủ

Các sản phẩm

Trong khoảng

tiếp xúc